Zwrot kosztów dojazdu do pracy w Niemczech

·

·

Nie każdy pracownik otrzymuje samochód służbowy. Mimo tego pracodawca nadal może wesprzeć finansowo pracownika przy wydatkach związanych z dojazdami do pracy, przyznając oprócz wynagrodzenia dodatki na dojazdy do pracy prywatnym samochodem lub komunikacją miejską.

Dodatki na przejazdy, które pracownik wykonuje swoim prywatnym samochodem, zasadniczo podlegają opodatkowaniu. Do wysokości dodatku na dojazdy pracodawca może zapłacić podatek według zryczałtowanej stawki 15%, jeśli dofinansowanie przejazdów wypłacane jest jako dodatek do wynagrodzenia. Wówczas dofinansowanie na dojazdy jest dla pracownika zwolnione z podatku. Dotyczy to również osób zatrudnionych w trybie Minijob.

Zatem pracodawca może np. zwrócić pracownikowi 30 centów za każdy przejechany kilometr w każdy dzień roboczy na 15. kilometrowym odcinku z domu do pierwszego miejsca pracy (np. biura). Zwrócone koszty przejazdu prywatnym samochodem pracownik nie będzie mógł odliczyć ponownie w swoim zeznaniu podatkowym.

Pokrycie przez pracodawcę ryczałtowego opodatkowania za dodatki do przejazdów jest nadal korzystne dla pracownika. Ponieważ odliczając koszty przejazdów w zeznaniu podatkowym, pracownik otrzyma tylko proporcjonalny zwrot (w zależności od osobistej stawki podatku), a nie pełną kwotę:

• 100 euro kosztów podróży przy stawce podatku od osób fizycznych w wysokości 30% odliczonej w zeznaniu podatkowym daje tylko zwrot w wysokości 30 euro

• 100 euro zwrotu kosztów przejazdów, za które pracodawca odprowadził zryczałtowany podatek w wysokości dodatkowych 15% zwrot wynosi pełne 100 euro 

Dofinansowanie przejazdów między miejscem zamieszkania pracownika a jego pierwszym miejscem pracy środkami transportu publicznego jest całkowicie zwolnione z podatku. Oznacza to, że pracodawca nie musi płacić nawet zryczałtowanego podatku.

Również w tym przypadku pracownik, nie może ponownie odliczyć kosztów przejazdu w swoim zeznaniu podatkowym. Od 2019 roku istnieje jednak dla pracowników bardzo atrakcyjna oferta, pod warunkiem że pracodawca wyrazi na to zgodę: pracodawcy mogą odprowadzić zryczałtowany podatek w wysokości 25% od biletów do pracy/przejazdów lokalnym transportem publicznym.

Dostępny od 01.05.2023 bilet za 49 euro uprawniający do przejazdów na terenie Niemiec pracodawca może przekazać pracownikom jako bilet do pracy.

Jeśli pracodawca zaoferuje taki bilet jako bilet do pracy i pokryje co najmniej 25% jego ceny, budżet państwa przyzna mu kolejne 5% zniżki. Zatem pracownik może nabyć ten bilet za 34,30 euro.

Zamiast tylko dofinansowywać bilet do pracy, pracodawca może również pokryć pełną kwotę zakupu biletu i przekazać swoim pracownikom jako dodatek do wynagrodzenia, bo tylko wtedy zakup jest nieopodatkowany. Ponieważ pracodawca otrzymuje również 5% zniżki od skarbu państwa, za bilet zapłaci już tylko 46,55 euro. Dla pracownika bilet jest zwolniony od podatku.

Jeśli bilet jest opodatkowany zryczałtowaną stawką 25%, pracownik może wykazać dodatek odległościowy (np. 0,30 euro/kilometr za 15 kilometrów dziennie) w zeznaniu podatkowym, mimo że otrzymuje dodatek do przejazdów. W ten sposób pracownik wykorzysta wszystkie możliwości: bezpłatny bilet na przejazdy lokalnym transportem publicznym oraz korzyść podatkową poprzez złożenie zeznania podatkowego. Naprawdę świetna sprawa!1

WARTO WIEDZIEĆ:

Bilet kolejowy „Bahncard 100” na przejazdy dalekobieżne może być również zwolniony z podatku, jeśli bilety jednorazowe wykorzystywane na przejazdy służbowe przewyższają cenę biletu „Bahncard 100”.

1Zryczałtowany podatek z tytułu zwrotu kosztów przejazdu do pierwszego miejsca pracy zgodnie z § 40 ust. 2 zdanie 2 nr 1 i 2 ustawy o pod. dochod., pismo MF z dnia 18.11.2021 – IV C 5 – S 2351/20/10001 :002, Federalny Dziennik Podatkowy 2021 I str. 2315 oraz pismo MF z dnia 15.8.2019 – IV C 5 – S 2342/19/10007 :001, Federalny Dziennik Podatkowy 2019 I str. 875

Zadzwoń do mnie