Zeznanie podatkowe w Niemczech – musisz składać?

·

·

Czy wiesz, kiedy musisz złożyć zeznanie podatkowe? Rozumienie obowiązków podatkowych jest kluczowe dla każdego podatnika, aby uniknąć niepotrzebnych problemów z prawem oraz aby maksymalnie wykorzystać przysługujące ulgi i odliczenia. Poniższy artykuł stanowi przewodnik, który wyjaśnia, w jakich okolicznościach przeciętny pracownik, zarówno samotnie, jak i w związku małżeńskim, musi złożyć zeznanie podatkowe. Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej o swoich obowiązkach podatkowych i uniknąć typowych pułapek.

Zeznanie podatkowe w Niemczech

Przeciętny podatnik należy do klasy podatkowej 1, a jego jedyny dochód stanowi wynagrodzenie z pracy najemnej. Jeśli nie występują inne szczególne okoliczności, wypełnienie deklaracji podatkowej nie jest obowiązkowe. Zatem miliony niemieckich podatników nie musi składać zeznania podatkowego. Typowym przykładem, kiedy „zwykły” pracownik jednak podlega obowiązku złożenia zeznania podatkowego, jest sytuacja, gdy posiada dochód przekraczający 410 euro rocznie i podlegający zastrzeżeniu progresji.

Takim dochodem może być:

 • zasiłek dla bezrobotnych
 • zasiłek wychowawczy (Elterngeld)
 • zasiłek macierzyński wraz z dodatkami
 • dodatek za skrócony czas pracy, w tym kwoty zwiększające (Kurzarbeitergeld)
 • zasiłek upadłościowy (Insolvenzgeld)
 • zasiłek przejściowy dla osób niepełnosprawnych (Übergangsgeld)
 • zasiłek chorobowy lub zasiłek chorobowy dla dzieci
 • zasiłek z tytułu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy (Verletztengeld)
 • odszkodowanie za utratę zarobków zgodnie z ustawą o ochronie przed infekcjami
 • kwoty zwiększające w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy w wieku przedemerytalnym
 • określone dochody otrzymane zagranicą

Zatem gdy pracownik otrzymał w 2023 roku więcej niż 410 euro dodatku za skrócony czas pracy, musi złożyć w roku 2024 zeznanie podatkowe za rok 2023. Ten progresywny dochód może spowodować, że u pracownika powstanie niedopłata, którą będzie musiał oczywiście uregulować.

Konkretną kwotę dopłaty można najlepiej obliczyć, wypełniając swoje zeznania podatkowe. Zeznanie podatkowe pracownik musi również złożyć w przypadku, gdy otrzymuje więcej niż 410 euro z innych źródeł (np. z działalności gospodarczej lub wynajmu) albo gdy pracownik posiada zatrudnienie u więcej niż jednego pracodawcy (oprócz zatrudnienia „Minijob”, ponieważ w tym przypadku to pracodawca płaci podatek za pracownika). Małżonkowie, którzy pracują i wybrali kombinację klas podatkowych 3 i 5 lub klasę 4 ze współczynnikiem, muszą w każdym wypadku złożyć zeznanie podatkowe. Jeśli jednak oboje należą do klasy podatkowej 4 ten obowiązek ich nie dotyczy.

Zobacz także: Klasy podatkowe w Niemczech

Podatnik, który złożył wniosek o obniżenie podatku od wynagrodzenia (ten temat wyjaśnimy w innym miejscu), również musi złożyć zeznanie podatkowe. Obowiązek złożenia zeznania powstaje też dla pracowników, którzy otrzymali odszkodowanie (np. odprawę) lub jednorazową płatność tytułem wynagrodzenia za kilka lat pracy, która była opodatkowana według obniżonej stawki.

To samo dotyczy sytuacji, gdy wykazano stratę z poprzednich lat lub zyski kapitałowe, od których nie zapłacono jeszcze podatku od dochodów kapitałowych – lub gdy poprosi nas o to urząd skarbowy. Są to najczęstsze sytuacje, gdy nawet „tradycyjny” pracownik jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego. Natomiast mali przedsiębiorcy muszą co roku składać zeznanie, gdy tylko przekroczą próg 410 euro. To samo dotyczy sytuacji, gdy pracownik na etacie równolegle prowadzi działalność gospodarczą lub gdy w ciągu roku osiągnie zyski w kryptowalucie.

Zadzwoń do mnie