Formularz do rozliczenia

Dane współmałżonka

Dzieci:

Dane pierwszego dziecka:

Dane drugiego dziecka

Koszty opieki nad dzieckiem (proszę załączyć KOPIE RACHUNKÓW)

Adres zakładu pracy:

UWAGA: Proszę załączyć kopie LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG, czyli rocznego dokumentu od niemieckiego pracodawcy lub wszystkie rozliczenia miesięczne ABRECHNUNG der Brutto/Netto – Bezüge 

Adres zakładu pracy współmałżonka:

Świadczenia (załączyć kopię decyzji)

Rodzaj świadczenia

Kto pobierał świadczenie?

Okres czasu pobierania

Kwota miesięczna świadczenia

Nazwa i adres urzędu

Inne ważne kwestie wpisz tu:

Rodzaj świadczenia

Kto pobierał świadczenie?

Okres czasu pobierania

Kwota miesięczna świadczenia

Nazwa i adres urzędu

Inne ważne kwestie wpisz tu:

Rodzaj świadczenia

Kto pobierał świadczenie?

Okres czasu pobierania

Kwota miesięczna świadczenia

Nazwa i adres urzędu

Inne ważne kwestie wpisz tu:

Zadzwoń do mnie