Świadczenia rzeczowe w Niemczech a podatki

·

·

Wszystkie prezenty od pracodawcy dla pracownika w kwocie do 50 euro miesięcznie są częścią wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu, o ile nie są to nieopodatkowane świadczenia rzeczowe. Wolne od podatku są natomiast darowizny rzeczowe, czyli prezenty niepieniężne o wartości do 60 euro brutto, które pracodawca wręcza pracownikowi z powodu szczególnej okazji osobistej pracownika. Klasykiem jest bukiet kwiatów na urodziny pracownika.

W ciągu roku może wystąpić kilka szczególnych wydarzeń osobistych jak np. narodziny dziecka, ślub, srebrne lub złote gody, komunia/bierzmowanie, przyjęcie pracownika do nowego zespołu, zmiana stanowiska lub funkcji, rocznica lub pożegnanie pracownika.1

Wydarzenie musi dotyczyć bezpośrednio pracownika, zatem rocznica założenia firmy nie zalicza się do takich okazji.

Od prezentu kosztującego więcej niż 60 euro, pracownik odprowadza podatek od pełnej kwoty prezentu, a nie tylko od różnicy między limitem 60 euro a całkowitą ceną podarunku.

CIEKAWOSTKA:

Załóżmy, że pracodawca chce podarować pracownikowi ekspres do kawy o wartości 600 euro. Mimo że limit w wysokości 60 euro został w tym przypadku jednoznacznie przekroczony, pracownik nie będzie musiał odprowadzać podatku od tego prezentu, o ile pracodawca zapłaci zryczałtowany podatek. Do tego dochodzi dodatek solidarnościowy i zryczałtowany podatek kościelny, co daje łączne obciążenie w wysokości 33,75%.

Zatem w sytuacji, gdy pracodawca przejmie koszty, może przekazać jednemu pracownikowi darowizny w wysokości do 10.000 euro rocznie. Od prezentów przekazywanych pracownikom, których roczne wynagrodzenie nie przekracza podstawy wymiaru podatku, należy odprowadzić nie tylko zryczałtowany podatek od wynagrodzeń, ale także składki na ubezpieczenie społeczne.3

Tym samym pracownik może otrzymać droższy ekspres do kawy lub kilka prezentów rzeczowych o łącznej wartości 10.000 euro rocznie, o ile stanowią one dodatki do jego wynagrodzenia.

1Nieopodatkowane darowizny niepieniężne na specjalne okazje zgodnie z wytyczną 19.6 z wytycznych dotyczących podatku od wynagrodzeń

2Zryczałtowany podatek dla darowizn zgodnie z § 37b ustawy o pod. dochod., pismo MF z dnia 19.05.2015 – IV C 6 – S 2297-b/14/10001 Federalny Dziennik Podatkowy 2015 I str. 468 uzupełniony pismem MF dnia 28.06.2018, IV C 6 – S 2297 – b/14/10001

3Składki na ubezpieczenie społeczne od darowizn podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu zgodnie z § 1 ust. 1 zdanie 1 nr 14 Rozporządzenia o składkach na ubezpieczenie społeczne w związku z § 14 ust. 1 zdanie 1 IV. kodeksu społecznego

Upominki na imprezach firmowych w Niemczech

Dwa razy w roku pracodawca może wręczyć pracownikowi nieopodatkowane upominki w ramach imprezy firmowej (np. wigilia firmowa).

Obowiązuje tu łączna kwota wolna w wysokości 110 euro (brutto). Prezenty mogą być włączone do tej kwoty wolnej. Przyjmijmy, że jedzenie i picie na przyjęciu kosztuje 40 euro od osoby, wtedy pracodawca może podarować pracownikowi nieopodatkowany prezent rzeczowy o wartości 70 euro.1

Jeśli kwota wolna od podatku zostanie przekroczona z okazji imprezy firmowej, ponieważ pracodawca podarował prezent o wartości 150 euro, pracodawca może od niego odprowadzić podatek w wysokości 25%, aby pracownik nie został już obciążony żadnym podatkiem.2

1Darowizny przekazywane na imprezie firmowej zgodnie z wytyczną 19.5 z wytycznych dotyczących podatku od wynagrodzeń, pismo MF z dnia 18.05.2017 – III C 2 – S 7109/15/10001 i pismo MF z dnia 07.12. – IV C 5 – S 2332/15/10001

2Zryczałtowany podatek dla darowizn przekazywanych na imprezach firmowych zgodnie z § 40 ust. 2 zdanie 1 nr 2 ustawy o pod. dochod.

Zadzwoń do mnie