Studenci w Niemczech – opłaca się rozliczać?

·

·

Czy jako student lub praktykant w Niemczech powinieneś składać zeznanie podatkowe? W tym artykule odpowiadamy na pytanie, które może znacząco wpłynąć na Twoją sytuację finansową. Poznaj kluczowe informacje, które pomogą Ci zdecydować, czy warto podejmować ten krok i jakie korzyści możesz uzyskać, przenosząc straty i odliczając koszty.

Czy studentom/praktykantom opłaca się składać zeznanie podatkowe?

W prawie podatkowym uniwersalną i ulubioną odpowiedzią jest z pewnością: „To zależy…”. W poprzednim rozdziale dowiedzieliśmy się, że warto składać zeznanie podatkowe, nawet jeśli nie zapłaciliśmy żadnego podatku. Warto również wiedzieć, że można przenieść swoje straty. W dużym uproszczeniu, oznacza to, że jeśli koszty (np. koszty podróży) przewyższają dochody, straty można przenieść na kolejne lata, tym samym zmniejszając dochód podlegający opodatkowaniu. Ale kiedy można dokonać przeniesienia strat, a kiedy nie?

W ramach stosunku pracy można ubiegać się o przeniesienie strat już w trakcie pierwszego kształcenia zawodowego, o ile z tego tytułu otrzymuje się wynagrodzenie. W takim wypadku można wykazać w załączniku N zeznania podatkowego poniesione wydatki jako koszty uzyskania przychodu w dowolnej wysokości.

Osoby, które nie odbywają dualnego kształcenia (duale Ausbildung), tj. nie posiadają stosunku pracy, mogą w trakcie pierwszej nauki zawodu odliczyć swoje koszty w maksymalnej kwocie 6.000 euro tytułem wydatków specjalnych (Sonderausgaben) i nie są uprawnieni do przeniesienia żadnych strat.

Wymienione przesłanki dotyczące praktykantów podczas kształcenia zawodowego, obowiązują również dla studentów będących na studiach licencjackich. Jeśli są to studia dualne i istnieje współpraca z pracodawcą, czyli istnieje tzw. stosunek służbowy, poniesione koszty można wykazać w załączniku N do zeznania podatkowego jako koszty uzyskania przychodu w dowolnej kwocie, a straty można przenieść na kolejne lata.

W przypadku pierwszych „zwykłych” studiów, studiów licencjackich lub egzaminu państwowego bez stosunku pracy, można z reguły odliczyć nie więcej niż 6.000 euro kosztów tytułem wydatków specjalnych, a przeniesienie strat jest niemożliwe. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy uprzednio student ukończył kształcenie zawodowe trwające co najmniej dwanaście miesięcy (w pełnym wymiarze godzin) i zdał egzamin końcowy, a obecnie odbywa tzw. drugie kształcenie zawodowe.

Na studiach magisterskich można z reguły odliczyć koszty uzyskania przychodu, również nie posiadając stosunku pracy i tym samym ubiegać się o przeniesienie strat.

Przykład rozliczenia studenta

Ciekawostka

W Niemczech studenci i praktykanci mają możliwość odliczenia nawet do 6.000 euro rocznie jako wydatki specjalne. To stwarza szansę na znaczne oszczędności podatkowe, które mogą być decydujące dla młodych ludzi na początku kariery zawodowej.

Zakończenie

Decyzja o złożeniu zeznania podatkowego jako student czy praktykant może przynieść znaczne korzyści finansowe, szczególnie gdy możliwe jest przeniesienie strat na przyszłe lata. Zachęcamy do skonsultowania się z doradcą podatkowym, aby w pełni zrozumieć swoje prawa i obowiązki, co pozwoli maksymalizować korzyści płynące z polskiego prawa podatkowego. Nie przegap tej okazji do zaoszczędzenia!

Zadzwoń do mnie