Praca w Niemczech a składki na emeryturę

·

·

System emerytur zakładowych w Niemczech. O co chodzi? Już śpieszymy z wyjaśnieniem! Pracodawca może zapewnić pracownikowi wolne od podatku składki na zakładową emeryturę.1

W 2023 roku była to kwota w wysokości 7.008 euro. Od połowy tej kwoty, czyli 3.504 euro pracownik nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne.2 Kwoty wolne obowiązują dla umów dotyczących zakładowych emerytur, które zostały zawarte jako:

• wpłaty na fundusz emerytalny

• ubezpieczenia bezpośrednie

• bezpośrednie zobowiązanie pracodawcy za pośrednictwem lub bez funduszu zapomogowego

• składki na fundusz emerytalny

Zwolnienie z podatku emerytalnego w Niemczech

Warunkiem zwolnienia z podatku jest to, aby zabezpieczenie emerytalne miało formę dożywotniej emerytury (lub planu wypłat, po którym następuje dożywotnia częściowa emerytura kapitałowa). Jeśli pracodawca nie oferuje odpowiednich rozwiązań dla swoich pracowników, warto, aby zasięgnął porady u doradcy podatkowego lub agenta ubezpieczeniowego specjalizującego się w tym obszarze. 

Od 2018 istnieje również specjalny model wsparcia dla osób o niskich dochodach z myślą o zakładowej emeryturze. W rozumieniu systemu emerytur zakładowych za niskie dochody uważa się wynagrodzenie nieprzekraczające 2.575 euro miesięcznie. Nie uwzględnia się przy tym nieopodatkowanych składników wynagrodzenia, takich jak nieopodatkowane składki pracodawcy na zakładową emeryturę.

Pracodawca może liczyć na odpowiednie dotacje ze skarbu państwa. Oprócz wynagrodzenia dofinansowane są również składki pracodawcy na zakładowe emerytury w wysokości do 960 euro rocznie. Dotacja państwowa wynosi wówczas dodatkowe 30% od całkowitej dodatkowej składki pracodawcy, czyli do 288 euro rocznie dla osób o niskich dochodach.

Aby pracodawca otrzymał dotację w wysokości 30%, jego minimalna składka musi wynosić 240 euro.

Od stycznia 2022 każdy pracodawca, który za pośrednictwem firmy ubezpieczeń bezpośrednich, funduszu emerytalnego lub kasy emerytalnej przekształca część wynagrodzenia w emeryturę zakładową i oszczędza przez to na składkach na ubezpieczenie społeczne, musi zapłacić 15% przeliczonego wynagrodzenia jako dotację (ale nie więcej niż zaoszczędzone składki na ubezpieczenie społeczne). Przed 2022 rokiem dotyczyło to tylko nowych zobowiązań od 01.01.2019.3

1Zwolnienia podatkowe z tytułu wpłat do systemu zakładowych emerytur zgodnie z § 3 nr 56, 63, 63a i § 100 ust. 6 ustawy o pod. dochod., pismo MF z dnia 12.08.2021 – IV C 5 – S 2333/19/10008 017, uzupełnione pismem MF z dnia 18.03.2022 – IV C 5 – S 2333/19/10008 :026 2022/0267641

2Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wpłat do systemu zakładowych emerytur zgodnie z § 1 ust. 1 zdanie 1 nr 9 rozporządzenia o składkach na ubezpieczenie społeczne

3Obowiązek odprowadzania składek przez pracodawcę na zakładowy program emerytalny zgodnie z § 1a ust. 1a ustawy o emeryturach zakładowych oraz kwota dotacji na zakładowy program emerytalny zgodnie z § 100 ustawy o pod. dochod.

Zadzwoń do mnie