Podatki w Niemczech – o czym myśleć?

·

·

Podatki w Niemczech? Dlaczego mamy sobie zawracać tym tematem? Na początku należy wspomnieć, że podatki nie są niczym złym. Dzięki nim państwo może sprawnie funkcjonować, mimo dużych kosztów wynikających z jego licznych zadań i obowiązków. Dochody z podatków stanowią między innymi zabezpieczenie finansowe dla różnych prac badawczych, edukacji i nauczania i są wykorzystywane np. do budowy, utrzymania i naprawiania infrastruktury.

Chyba nikt nie byłby zadowolony, gdyby w drodze do szkoły, na uniwersytet lub do pracy wpadł w dziurę w jezdni, lub gdyby nie było policji, która pilnowałaby porządku w mieście.

Zatem podatki, które trzeba płacić, powinniśmy traktować jako oczywistość. Istnieją jednak również podatki, których można legalnie uniknąć. Ich wysokość zależy od bardzo różnych czynników: czasami może to być tylko kilka euro podatku od wynagrodzenia, innym razem może to być kilkaset tysięcy euro podatku od darowizn.

Moim zdaniem temat podatków jest zbyt mało omawiany w szkole lub gdziekolwiek indziej, w związku z czym wielu podatników nie zna nawet podstawowych kwestii związanych z podatkami. Brak tej wiedzy powoduje jednak, że podatnicy podejmują decyzje podatkowe, których w najgorszym przypadku nie można już później odwrócić. Sam podatnik może sobie nawet przez całe życie nie zdawać sprawy z jego błędnych decyzji i dopiero jego spadkobiercy zostaną obciążeni zbyt wysokim podatkiem od spadków po jego śmierci. Brak podstawowej wiedzy może zatem działać nie tylko na własną szkodę, ale także na szkodę innych. Tym ważniejsze jest zatem, aby każdy znał przynajmniej podstawy naszego systemu podatkowego.

Zasadniczo istnieją trzy rodzaje podatków:

  1. Podatki od przeniesienia własności w Niemczech, które są nakładane na udział w transakcjach prawnych i handlowych (na przykład VAT, podatek od przeniesienia własności nieruchomości)
  2. Podatki akcyzowe w Niemczech, które są nakładane na konsumpcję niektórych towarów (np. podatek od energii elektrycznej, podatek od kawy)
  3. Podatki majątkowe w Niemczech, czyli podatki dochodowe nakładane na zyski kapitałowe (np. podatek dochodowy, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od działalności przemysłowej i handlowy) oraz podatki nakładane na przedmioty majątku (np. podatek od nieruchomości).
Zadzwoń do mnie