Podatki w Niemczech – ile płacę?

·

·

Uświadomiwszy sobie, że decydujące znaczenie ma dochód podlegający opodatkowaniu, a nie wpływy brutto, łatwo można obliczyć swoje obciążenie podatkowe. W tym celu Federalne Ministerstwo Finansów (Bundesfinanzministerium) udostępniło kalkulator online.

Sprawdź kalkulator podatkowy w Niemczech klikając tutaj.

Najwyższy próg podatkowy w Niemczech w wysokości 42% obowiązuje od kwoty 62.810 euro rocznie i wiele osób sądzi niesłusznie, że będą musieli odprowadzić 42% od całej tej kwoty. W rzeczywistości płaci się 42% tylko od ostatniego euro kwoty 62.810 euro rocznie, czyli przekraczając 62.809 euro. Zatem rzeczywiste średnie obciążenie podatkowe wynosi około 26% od dochodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ od pierwszych 62.809 euro odprowadza się odpowiednio mniej podatku.

WSKAZÓWKA:

Podatnik nie płaci 42% podatku od całej kwoty 62.810 euro, nawet jeśli limit zostanie przekroczony.

Jeśli dochód podlegający opodatkowaniu przekroczy około 65.600 euro, odprowadzany jest również tzw. dodatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag , w skrócie „Soli”), który stanowi dopłatę do podatku dochodowego. Wyznacznikiem, czy dany podatnik jest zobowiązany do płacenia dodatku solidarnościowego, jest wysokość należnego podatku dochodowego. Dzięki wprowadzeniu tak wysokiego progu około 90% podatników nie płaci już dodatku solidarnościowego od 2021 roku. Jednak przedsiębiorstwa zobowiązane do odprowadzenia podatku od osób prawnych nadal muszą uiszczać dodatek Soli, jak również osoby osiągające zyski z kapitału. Ich zyski z akcji i dywidend są nadal opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 25%, a dodatkowo płacą jeszcze 5,5% dodatku solidarnościowego, w związku z czym ich całkowite obciążenie podatkowe wynosi 26,375%.

Zadzwoń do mnie