Klasy podatkowe w Niemczech

·

·

Jakie są klasy podatkowe w Niemczech i czym się różnią? Klasy podatkowe w Niemczech są częścią systemu podatkowego i mają na celu uwzględnienie różnych sytuacji osobistych podatników. Są one istotne przy obliczaniu wysokości podatku dochodowego. W Niemczech wyróżnia się kilka klas podatkowych (Steuerklassen), które mają wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy pobieranych przez pracodawcę.

W Niemczech istnieje 6 klas podatkowych, które przedstawiamy poniżej:

• Klasa 1: osoby niezamężne, owdowiałe, rozwiedzione lub żyjące w separacji

• Klasa 2: osoby samotnie wychowujące dzieci lub żyjące w separacji

• Klasa 3: osoby żyjące w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim 

• Klasa 4: osoby żyjące w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim

• Klasa 4 ze współczynnikiem: osoby żyjące w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim

• Klasa 5: osoby żyjące w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim

• Klasa 6: osoby posiadające drugi etat lub dodatkową pracę (w tzw. „Minijob” pracodawca z reguły nie odprowadza podatków) 

Klasy podatkowe definiują, ile podatku pobiera się od wynagrodzenia brutto, czyli ile dany pracownik otrzyma „na rękę”. Osoby samotnie wychowujące dzieci i należące do klasy 2, mogą uwzględnić obecnie ulgę w wysokości 4.260 euro rocznie, którą dzieli się na równe miesięczne kwoty. Dzięki temu pracownik otrzymuje miesięcznie większe wynagrodzenie netto. W klasie 6 odliczana jest stosunkowo wysoka kwota za każde dodatkowe zatrudnienie, ponieważ zarobki w głównym miejscu pracy są przeważnie na tyle wysokie, że przekraczają kwotę wolną od podatku. 

Klasy podatkowe w Niemczech

Szczególnie osoby zamężne zastanawiają się długo, jaką wybrać klasę podatkową. Standardowo każdy z małżonków posiada klasę 4, co wiąże się z takimi samymi potrąceniami, jak gdyby nie byli w związku małżeńskim (czyli gdyby byli w klasie 1). Osoby należące do klasy 4 z reguły nie muszą składać zeznania podatkowego.   

Większość małżeństw decyduje się na kombinację składającą się z klasy 3 i 5: klasę 3 przyjmuje małżonek, który posiada wyższe zarobki lub jako jedyny pracuje; klasę 5 wybiera małżonek, który ma niższe dochody lub nie ma ich w ogóle.

W klasie 3 małżonek z wyższym dochodem ma niższe potrącenia podatkowe. 

Jeśli zarobki małżonków bardzo się różnią, kombinacja klas podatkowych 3 i 5 może spowodować dopłatę podatku ze względu na obowiązek składania zeznania podatkowego. To nie oznacza jednak, że małżonkowie płacą wyższe podatki. Dopłata wynika tylko dlatego, że w ciągu roku odprowadzono niższy podatek od wynagrodzenia i otrzymano większe wynagrodzenie netto od pracodawcy, czyli powstała niedopłata podatku.  

Jeśli podatnik chce uniknąć wysokiej dopłaty podatku i w ciągu roku chce otrzymać większe wynagrodzenie netto, małżonkowie lub osoby pozostające w zarejestrowanym związku partnerskim mogą przejść ze „zwykłej” klasy 4 do klasy 4 ze współczynnikiem, która wciąż jest powszechnie mało znana. W tym przypadku urząd skarbowy oblicza za pomocą przyjętego współczynnika, w jaki sposób obciążenie podatkowe powinno być rozłożone pomiędzy małżonkami. Tym samym podział podatkowy jest bardziej „sprawiedliwy”.

Pod znakiem zapytania stoi kombinacja klas 3 + 5 i nie wiadomo, jak długo małżeństwa będą mogły nadal wybierać takie zestawienie. Obecnie rząd rozważa całkowite zniesienie klas podatkowych 3 oraz 5 i zastąpienie ich klasą podatkową 4 ze współczynnikiem.

Jednak jak poinformował mnie Federalny Minister Finansów Christian Lindner w wywiadzie online przeprowadzonym w dniu 28.06.2023, ta decyzja z pewnością nie zostanie wdrożona z dniem 01.01.2024.

Klasę podatkową można zmienić, składając na stronie www.elster.de wniosek online o zmianę klasy podatkowej dla małżonków/partnerów życiowych.

Zadzwoń do mnie