Kiedy płacić podatki w Niemczech?

·

·

Mało kto zdaje sobie sprawę, że już dzieci płacą podatki. Bowiem kupując np. porcję lodów, część pieniędzy trafia do skarbu państwa w postaci podatku VAT.

Ale tak naprawdę kwestia podatków zaczyna być interesująca w momencie podjęcia pierwszej prawdziwej pracy. Jeśli zarobki wynoszą miesięcznie 1.300 euro lub więcej, podatnik jest zobowiązany odprowadzić podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer). Jeśli pensja jest niższa, nie trzeba płacić podatku od wynagrodzenia – przynajmniej takie przepisy obowiązywały do 2023 roku.

Niektórzy czytelnicy mogą być zdziwieni, ponieważ kwota wolna od podatku, czyli kwota, od której nie trzeba odprowadzać podatku, wynosi 10.908 euro rocznie. Jednak mnożąc kwotę 1.300 euro przez 12 miesięcy, wychodzi więcej niż 10.908 euro. Należy jednak pamiętać, aby nie mylić dochodu brutto z dochodem podlegającym opodatkowaniu.

Decydującą kwotą nie jest dochód brutto, lecz kwota pozostająca po odliczeniu kosztów. Dopiero ta kwota stanowi dochód podlegający opodatkowaniu. 

Jakie koszty można uwzględnić?

Każdy pracownik ma prawo wykorzystać ryczałt w wysokości 1.230 euro z tytułu kosztów uzyskania przychodu. Ponieważ jest to kwota ryczałtowa, podatnik nie musi wyszczególniać poniesionych kosztów i może odliczyć wspomniany ryczałt w całości od swoich dochodów. Jest to jeden z powodów, dlaczego podatek od wynagrodzenia odlicza się dopiero od kwoty wyższej niż kwoty wolnej od podatku, czyli 10.908 euro.

Praktykanci otrzymują mimo to mniej niż wynosi ich wynagrodzenie brutto, co często nie wynika z podatków, lecz ze składek na ubezpieczenie społeczne, np. na ubezpieczenie zdrowotne, które odejmuje się od wynagrodzenia brutto.

Inne koszty, dzięki którym można obniżyć dochód podlegający opodatkowaniu, to koszty przejazdów i podróży. Więcej przykładów podamy w kolejnych tekstach.

Oznacza to, że nawet przy zarobkach np. 20.000 euro rocznie, nie trzeba będzie płacić podatku dochodowego, o ile podatnik wykaże wydatki w wysokości 10.000 euro. Urząd skarbowy może to jednak uwzględnić tylko wtedy, gdy zostanie złożona deklaracja podatkowa.

Zadzwoń do mnie