Jaka klasa podatkowa dla zasiłku wychowawczego?

·

·

Rodzicom przysługuje podstawowy zasiłek wychowawczy (Elterngeld) przez łącznie 14 miesięcy. Jeden rodzic może ubiegać się dla siebie o wypłatę zasiłku przez co najmniej 2 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy. Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą otrzymać zasiłek wychowawczy przez cały okres 14 miesięcy.

Dla podatnika pozostającego w związku małżeńskim może okazać się korzystniejszym, jeśli w danym roku początkowo wybierze gorszą kombinację klas podatkowych, ponieważ zasiłek rodzicielski jest obliczany na podstawie dochodu netto po uwzględnieniu wszystkich potrąceń za ostatnie dwanaście miesięcy przed narodzinami dziecka.

Rodzic, który będzie pobierać zasiłek wychowawczy dłużej niż jego małżonek, powinien odprowadzać niższy podatek dochodowy jeszcze zanim urodzi się dziecko, aby dzięki temu otrzymywać wyższe wynagrodzenie netto. Jeśli więc matka planuje wziąć dłuższy urlop wychowawczy niż ojciec, korzystniejszym rozwiązaniem może się okazać, jeśli to właśnie ona przejdzie do klasy 3 jeszcze przed porodem, nawet jeśli jej wynagrodzenie jest niższe od wynagrodzenia męża. 

Lecz ustawodawca dość mocno utrudnił możliwość zmiany klasy podatkowej przed narodzinami dziecka, bowiem wniosek trzeba złożyć co najmniej siedem miesięcy przed miesiącem rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego. Zwykle jest to dla małżonków o dwa, trzy tygodnie za późno, ponieważ tyle czasu przed porodem często jeszcze nie wiedzą, że zostaną rodzicami.

Jednak od 01.09.2021 do obliczenia okresu pobierania zasiłku wychowawczego można uwzględnić pierwszy miesiąc urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że wymagany przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego minimalny okres sześciu miesięcy zostaje zachowany w klasie podatkowej 3, mimo że małżonkowie później dowiedzieli się o ciąży. Reszta pozostaje bez zmian i kobieta rozpoczyna urlop macierzyński w normalnym trybie.

Niewielki minus stanowi fakt, że ten miesiąc jest uwzględniany tylko jako częściowe wynagrodzenie przy obliczaniu wysokości zarobków za okres przed narodzinami dziecka. Obniża to niestety średnią, a tym samym kwotę zasiłku wychowawczego. Istnieje jednak możliwość, którą podatnik może wykorzystać wedle własnego uznania. Albo dobrowolnie zrzeknie się części urlopu macierzyńskiego, albo wykorzysta pozostały urlop wypoczynkowy. Odpowiedni wniosek pracownik powinien złożyć w formie pisemnej u pracodawcy przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego.

Klasa podatkowa w Niemczech – kalkualtor

Za pomocą specjalnego kalkulatora na stronie www.familienportal.de można obliczyć swój zasiłek wychowawczy (wraz z dodatkiem dla rodzeństwa itd.) oraz sprawdzić, jak wysokość dochodu netto przed porodem kształtuje wysokość zasiłku wychowawczego.

Zasiłek wychowawczy jest nieopodatkowany, ale podlega tzw. zastrzeżeniu progresyjnemu (Progressionsvorbehalt). Oznacza to, że pozostały dochód jest opodatkowany wyższą stawką podatku, co może spowodować niedopłatę podatku. Ale i tak opłaca się wnioskować o zasiłek wychowawczy, ponieważ dopłaty podatkowe są znacznie niższe niż otrzymany zasiłek wychowawczy. 

WSKAZÓWKA:

Zadzwoń do mnie