Jak długo przechowywać pokwitowania w Niemczech?

·

·

Nie ma już wymogu wysyłania pokwitowań, np. dowód wpłaty darowizny, wraz z zeznaniem podatkowym do urzędu skarbowego, ale na prośbę fiskusa trzeba je oczywiście przedłożyć. Ogólne dokumenty/pokwitowania należy przechowywać przez sześć lat. Jeżeli pełnią funkcję księgową lub stanowią podstawę do księgowania, okres przechowywania wydłuża się do dziesięciu lat. Klasyczny przykład to podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który otrzymał fakturę od dostawcy. 1

1Okresy przechowywania § 147 ordynacji podatkowej, § 257 kodeksu handlowego

Jak długo trzymać rachunek w Niemczech?

Ale jak przedstawia się sytuacja, gdy towar, który można odliczyć od podatku, został kupiony za pośrednictwem ogłoszeń np. w serwisie eBay? Wtedy sprzedawca może wystawić prywatną fakturę bez obawy, że z tego tytułu będzie musiał zapłacić podatek.

Faktura prywatna powinna zawierać następujące elementy:

• nazwa i adres sprzedawcy

• nazwa i adres kupującego

• data sprzedaży

• data wystawienia faktury

• ilość i opis towarów

• informację: „Sprzedaż prywatna”

Na swoim rachunku prywatny sprzedawca nie może wpisać podatku VAT, więc nie należy kopiować faktury firmowej 1:1.

Jeśli prywatny sprzedawca nie wystawi rachunku, można w ostateczności sporządzić swój własny rachunek, wpisując odpowiednie dane oraz adnotację „własny pokwitowanie zakupu” (Eigenbeleg). Jeśli podatnik może niezbicie udowodnić, że wydatki zostały faktycznie poniesione, urząd skarbowy musi zaakceptować ten rodzaj pokwitowania.

Zadzwoń do mnie