Ile pracodawca płaci za pracownika w Niemczech?

·

·

Ile pracodawca płaci za pracownika w Niemczech? Pytanie, które zadaje sobie wiele osób, a też wiele nie wie, jakie są koszty pracownika. W Polsce jest to bardzo duży koszt, bo sam podatek ZUS jest ogromny! A jak to wygląda w Niemczech? Odpowiadamy na to pytanie.

Jeśli przykładowo pracownik otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.000 euro brutto, pracodawca zapłaci w rzeczywistości więcej niż 3.000 euro, ponieważ on również musi odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne. Składki pracodawcy wynoszą właściwie tyle samo co składki pracownika. Różnica w wysokości składek pracownika i pracodawcy na ubezpieczenie pielęgnacyjne wynika z faktu, że pracodawca nie płaci dodatkowej stawki, jeśli pracownik nie posiada dzieci. 

Przy miesięcznym wynagrodzeniu w wysokości 3.000 euro brutto składki kształtują się następująco:

• ubezpieczenie emerytalne – 279 euro (9,3 %)

• ubezpieczenie na wypadek bezrobocia – 39 euro (1,3%)

• ubezpieczenie zdrowotne – 235,50 euro (7,3% + indywidualna dodatkowa składka kasy chorych, w naszym przykładzie wychodzi 0,55% dla pracodawcy)

• ubezpieczenie pielęgnacyjne – 51 euro (1,7%)

Zatem pracownik, którego wynagrodzenie brutto wynosi 3.000 euro, stanowi dla pracodawcy tak naprawdę koszt w wysokości 3.604,50 euro. Do tego dochodzi jeszcze składka pracownika na ubezpieczenie wypadkowe, która powinna być przekazana do branżowego zakładu ubezpieczeń (Berufsgenossenschaft). Jej wysokość zależy od branży / zakładu ubezpieczeń.

Dodatkowe koszty pracownika w Niemczech

Do opłat pracodawcy należy ponadto doliczyć składki U1 – U3 (Umlagen U1 – U2). Składka U1 reguluje kwestię zwrotów dla pracodawcy za wypłacone wynagrodzenie przebywającemu na zwolnieniu lekarskim pracownikowi przez pierwsze sześć tygodni trwania zwolnienia. Składka U2 dotyczy urlopu macierzyńskiego, a składka U3 reguluje ciągłość wypłaty wynagrodzenia w przypadku upadłości pracodawcy.

Wysokość tych składek zależy od danej kasy chorych. Dla lepszego zobrazowania przedstawimy to na naszym przykładowym pracowniku, który zarabia 3.000 euro brutto:

• stawka składki U1 – 57 euro (1,9%)

• stawka składki U2 – 14,10 euro (0,47%)

• stawka składki U3 – 1,80 euro (0,06%)

Miesięczny koszt składek U1-U3 wynosi dodatkowe 72,90 euro. Suma summarum nasz przykładowy pracownik kosztuje pracodawcę prawie 3.700 euro, mimo że „na rękę” otrzymuje tylko 2.038 euro.

W przypadku zatrudnienia w tzw. trybie Minijob i wynagrodzenia w wysokości np. 520 euro netto miesięcznie, koszty pracodawcy wynoszą również więcej niż wypłacana pracownikowi kwota 520 euro. Aby pracownik nie płacił podatku, pracodawca zazwyczaj odprowadza zryczałtowany podatek w wysokości 2%, czyli w tym przypadku 10,40 euro. Dodatkowo musi zapłacić jeszcze 150 euro tytułem składek na ubezpieczenie społeczne, a więc obciążenie pracodawcy wynosi w sumie około 160 euro. 1

WSKAZÓWKA:

Koszty pracownika zatrudnionego na zasadach „Minijob” można obliczyć za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie www.minijob-zentrale.de.

1 Opodatkowanie ryczałtowe w wysokości 2% według § 40 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym, § 8 ust. 1 nr 1 i § 8a IV kodeksu społecznego, postanowienie Federalnego Trybunału Finansowego z 07.10.2015 – VI B 49/15 (NV) (opublikowane w dniu 18.11.2015) – efekt kompensacji zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń

Zadzwoń do mnie