Firma w Niemczech – podatki

·

·

Interesuje Cię Firma w Niemczech? Jaki jest więc obowiązek podatkowy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? Zgodnie z definicją zawartą w paragrafie 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym działalność gospodarcza musi spełniać następujące cechy, aby uzyskane dochody można było zakwalifikować właśnie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej:

• samozatrudnienie

• trwałość

• zamiar wygenerowania zysków

• udział w ogólnych transakcjach gospodarczych 

Samozatrudnienie i udział w ogólnych transakcjach gospodarczych szybko zostają spełnione, jeśli przedsiębiorca prowadzi sprzedaż towarów i usług. Pytanie brzmi: czy podatnik zamierza osiągnąć zyski i prowadzić działalność w sposób długotrwały, czy po prostu chce się pozbyć swoich starych rzeczy i w tym celu sprzedaje je raz lub dwa razy w roku na pchlim targu?

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, wystarczy trwały zamiar osiągnięcia zysku, czyli wystarczy wykonywać tę działalność często z zamiarem osiągnięcia zysku. Nie oznacza to, że wykonywane czynności muszą faktycznie generować zyski.

Rozpoczynając np. sprzedaż internetową skarpetek, należy natychmiast zarejestrować działalność gospodarczą, a nie dopiero w momencie, gdy działalność zacznie przynosić zyski.

Wyżej wymienione cztery cechy działalności gospodarczej z obowiązkiem odprowadzania podatku mają zastosowanie tylko wtedy, gdy działalności nie można zakwalifikować jako działalności rolniczej lub leśnej, wolnego zawodu lub innej pracy na własny rachunek i przekroczony został zakres prywatnego zarządzania majątkiem.

W szczególności pojawia się pytanie, czy dochód pochodzi z samozatrudnienia, czy z działalności gospodarczej.

Jeśli wykonujesz wolny zawód, nie musisz rejestrować działalności gospodarczej.  Do wolnych zawodów zaliczają się osobiście wykonane prace naukowe, artystyczne, literackie, dydaktyczne i edukacyjne, a także działalność wykonywana na własny rachunek przez lekarzy, dentystów, weterynarzy, adwokatów, prawników, notariuszy, rzeczników patentowych, geodetów, inżynierów, architektów, chemików gospodarczy, biegłych audytorów, doradców podatkowych, ekonomistów i ekonomistów biznesowych, przysięgłych księgowych, agentów podatkowych, lekarzy medycyny alternatywnej, dentystów, fizjoterapeutów, dziennikarzy, reporterów, tłumaczy ustnych i pisemnych, pilotów itd. Istnieją jednak działalności, które w zależności od ich charakteru można zaliczyć zarówno do działalności gospodarczej jak i wolnego zawodu, jak np. praca fotografa. Gdy praca jest wykonywana na podstawie umowy, a nie tylko w charakterze czysto „artystycznym”, działalność należy jak taką zarejestrować.1

Nawiasem mówiąc, spółki kapitałowe (spółka przedsiębiorców (z ograniczoną odpowiedzialnością), sp z o.o. czy SA itd.) zaliczane są zawsze do działalności gospodarczej niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności.

Sprawdź także: Firma w Niemczech

Zatem z reguły samozatrudnienie trzeba rejestrować jako działalność gospodarczą. W razie wątpliwości można zaciągnąć porady u doradcy podatkowego lub prawnika w celu ustalenia tej kwestii z urzędem podatkowym i handlowym.

Próba uniknięcia podatku handlowego w jednoosobowej działalności gospodarczej jest nierozsądna, ale często także po porostu nieopłacalna z podatkowego punktu widzenia. W dalszych rozdziałach omówimy, dlaczego tak jest.

1Przychody z samozatrudnienia według § 18 ustawy o pod. dochod. oraz przychody z działalności gospodarczej jako spółki kapitałowej według § 8 ust. 2 ustawy o podatku kapitałowym oraz obowiązku rejestracji działalności według § 14 ustawy o działalności gospodarczej

Zadzwoń do mnie